Trochę historii

Powrót

TAK TO SIĘ ZACZĘŁO …

Poprzedzone wieloma wspólnymi wyjazdami niesformalizowanej grupy niezrzeszonych motocyklistów z rejonu Braniewa, Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Warmia -Bikers” oficjalnie powstało 1 października 2011r.

Spotkanie kilku osób: Józka, Tomka , Mariana , wspólne wyjazdy na Kaszuby, Piaski, Mazury, siedzenie przy piwku, doprowadziło do podjęcia decyzji o powołaniu Stowarzyszenia jako alternatywy dla już istniejącego klubu motocyklowego na terenie Braniewa.

Zorganizowała się prężna grupa podzielająca entuzjazm założycieli. Tworzyli ją zarówno ludzie dopiero nabierający doświadczenia jednego śladu jak i Ci z historią przejechanych kilometrów

Pierwsze Walne zgromadzenie odbyło się w dniu 1 października 2013r poprzedzone zbiórką krwi motocyklistów. Przy współpracy Marty, młodej adeptki prawa powstał Statut Stowarzyszenia a następnie dokumenty do KRS, w dniu 23 października 2011r. został dokonany wpis o numerze 0000400640

Wybór nazwy Warmia Bikers nie był przypadkowy. To transparentna identyfikacja Warmińskich motocyklistów, klarowne przedstawienie przynależności topograficznej.

Wilk wpisany w obręcz koła motocyklowego stanowi symbol niezależnego, wiecznego wędrowca, podróżnika.

Z pełnym entuzjazmem wiosną 2012r wstępujemy do Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych jako  FG Free Grupe- wolna grupa. Zgodnie z założeniami w/w organizacji uczestniczymy w  jej działalności. W pierwszym roku przynależności otrzymaliśmy tzw. „przody” tj. prawo do noszenia barw na przodzie kamizelki. Angażowaliśmy się w wydarzenia kongresowe najbardziej jak mogliśmy i jak pozwalał nam czas i „kasa”. Niestety po wymaganym czasie określonym przez kongres, na otrzymanie pełnych barw tzw. „pleców”, nie otrzymujemy tego zaszczytu. Nierozumienie tej decyzji jak i wiele różnic w postrzeganiu sensu motocyklizmu przez nas i KPKM powoduje, że decyzją członków Stowarzyszenia rezygnujemy z przynależności do Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych.

Na przestrzeni wspomnianych wydarzeń weryfikacji uległ skład osobowy Klubu. Pozostały w nim osoby zdeklarowane na określoną jakość. Wspólnie z sympatykami naszych działań budujemy mozolnie obraz „dobrego motocyklisty”.

Obiektywnie krótki staż to przejechane tysiące kilometrów, wiele przygód.

Wspólnie objechaliśmy całą Polskę : nie zapomnimy południowej ściany i górskich zakrętów, chętnie odwiedzamy to co mamy „blisko”: Kaszuby, Mazury, Pomorze

Na kołach mamy również  Skandynawię, Litwę, Czechy, Słowację

Na „własnym podwórku” jesteśmy zauważani przez lokalne samorządy i organizacje. Często jesteśmy zapraszani do współpracy , do udziału w imprezach. Otrzymaliśmy wiele wyróżnień , podziękowań od podmiotów które wspieraliśmy.

Złe i dobre doświadczenie pozwoliły nam być dzisiaj w określonym miejscu świata motocyklowego. Jesteśmy usatysfakcjonowani tą sytuacją. Konsekwentnie będziemy podążać do określonego celu .