Składki

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia ( § 12 pkt.3 oraz §13 pkt.5 ) członkowie Stowarzyszenia są zobowiązania do opłacenia rocznej składki w wysokości 25,00 zł  na konto:

Warmińskie  Stowarzyszenie Motocyklowe Warmia Bikers

14-500 Braniewo ul. Gdańska 19

nr konta bankowego 02 8313 0009 0033 4033 2000 0010